Het anders organiseren van het onderwijs is actueel vanwege het grote lerarentekort en de hoge werkdruk bij leraren. Door anders om te gaan met onderwijstijd en de samenwerking met externe, vakbekwame professionals aan te gaan, kunnen leraren meer tijd besteden aan de kern van hun vak:
het geven van kwalitatief goed onderwijs.


Inzet van vakprofessionals

Vakprofessionals kunnen vanuit hun eigen expertise een waardevolle en duurzame bijdrage leveren aan het onderwijs. Ze hebben pedagogische en didactische vaardigheden en hun activiteiten sluiten aan bij de kerndoelen. Op Andersom Den Haag ondersteunen we jouw school bij het aangaan van toekomstbestendige samenwerkingen die aansluiten bij jouw onderwijsambities.

Het platform ondersteunt schoolleiders, coördinatoren en leerkrachten bij het maken van keuzes die passen bij jouw onderwijsvisie.

Vanuit welk scenario geef jij externe activiteiten een plek binnen jouw onderwijs?