De samenwerking tussen iTeachers en basisschool SBO Merlijn laat zien hoe een gedeelde visie op onderwijs, flexibiliteit en betrokkenheid tot groot succes kunnen leiden. Vanio Lopes van iTeachers en Angela van Soelen van SBO Merlijn, delen hun inzichten en ervaringen.

talentenhuis regenboog 03

Onderdeel van het team

Vanio Lopes van iTeachers werkt al een aantal jaren samen met diverse scholen waaronder SBO Merlijn. 'Langdurige samenwerkingen zijn voor iedereen prettig én leerzaam. Zo kunnen we bijvoorbeeld starten in groep 5 met de basisvaardigheden van digitale geletterdheid en mediawijsheid. Omdat de basis dan al goed gelegd is, kunnen we in de leerjaren daarna steeds dieper op de onderwerpen in gaan.' De intentie van Vanio is dat de vaklessen zo goed mogelijk aansluiten bij de thema's van de school. 'We kunnen snel schakelen en met onze lessen inspelen op schoolthema's of de actualiteit. Een ICT-les in Halloween-thema? Dat regelen we!' aldus Vanio.

Wat volgens Vanio de samenwerking tussen iTeachers en SBO Merlijn zo goed maakt, is betrokkenheid en persoonlijk contact. Goede communicatie tussen groepsleerkrachten en vakprofessionals is erg belangrijk omdat dit de ontwikkeling van de leerlingen bevordert. Vanio voelt zich echt onderdeel van het schoolteam: 'Ik doe mee aan musicals, word uitgenodigd voor barbecues met het team en krijg chocolaatjes van jarige leerlingen. Iedereen in het team kent elkaar en er is goed contact met de directie. Op school zien ze mij niet als Vanio van iTeachers maar gewoon als meester Vanio.'


'Leerlingen staan te springen om naar de techniekles te gaan'

Voor Angela van Soelen, leraarondersteuner in de bovenbouw van SBO Merlijn, sluit de samenwerking met iTeachers naadloos aan bij de onderwijsvisie van de school. 'iTeachers biedt lessen op maat die aansluiten bij de thema's en leerdoelen van de school. Vanio werkt nauw samen met het team; hij koppelt continu terug over zijn lessen met de leerkrachten van de units en beweegt met het team mee,' aldus Angela. Bovendien waardeert ze zijn ervaring met de SBO-doelgroep: 'De leerlingen staan altijd te springen om naar de lessen te gaan. Ze vinden het ontzettend leuk en hebben ook echt een band met Vanio. Hij is heel betrokken en staat zelfs regelmatig in de pauze een balletje mee te trappen.'

‘Leerlingen zijn dol op meester Vanio en zijn lessen. Zij hebben een sterke band met hem opgebouwd, wat essentieel is in het SBO-onderwijs’

Angela van Soelen, SBO Merlijn

Op maandag krijgen de leerlingen technieklessen van Vanio, die variëren van robotica tot luchtdruk en astronauten. Daarnaast helpt hij ook bij de voorbereidingen voor de groep 8 musical. De ondersteuning vanuit iTeachers stelt groepsleerkrachten in staat om andere werkzaamheden uit te voeren. 'De leerlingen worden door de leerkracht naar de vaklessen gebracht, of de vakleerkracht haalt ze op. We kletsen even met elkaar of overleggen kort wat er vandaag behandeld wordt en of er nog bijzonderheden zijn. Vanio kijkt naar het individuele kind en verdiept zich daarin, hij is niet verlegen om bij leerkrachten of kinderen zelf een gesprekje aan te gaan of door te vragen,' vertelt Angela. Ouders zijn enthousiast over de resultaten van de samenwerking, zij konden de zelfgemaakte raketten of robots van de kinderen bewonderen tijdens een schooltentoonstelling.

SBO Merlijn & iTeachers

De succesfactoren van deze samenwerking zijn flexibiliteit, betrokkenheid en affiniteit met de SBO-doelgroep. Het vermogen om met kinderen met gedragsproblematiek om te gaan, is cruciaal voor de inzet van vakprofessionals op een SBO-school. De samenwerking tussen iTeachers en SBO Merlijn is een schoolvoorbeeld van hoe gedeelde visie, flexibiliteit en betrokkenheid kunnen leiden tot een verrijkende onderwijservaring voor leerlingen, leerkrachten en vakprofessionals.