De inzet van vakprofessionals zorgt er op de P.C. Hooftschool voor dat leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Creatieve lessen worden op deze school ingezet om de lesstof op andere manieren over te brengen op de leerlingen, waardoor het geleerde beter beklijft.

PC Hooftschool

De P.C. Hooftschool werkt met vaste vakkrachten voor onder andere techniek, dans, muziek, beeldende vorming en Rots & Water. Tijdens Talentuur, waar leerlingen kunnen 'proeven' van verschillende creatieve vakken, laten de vakprofessionals de kinderen op gepassioneerde wijze kennis maken met hun vak. Daarnaast geven vakprofessionals ook nog op vaste dagen in de week lessen beeldende vorming, muziek en Rots & Water-training aan hele groepen. 

'Je ziet dingen gebeuren die je nooit eerder in de klas zag'

Directeur Kevin in ‘t Veld vertelt: ‘Wij geloven erin dat kinderen op verschillende manieren leren. Ook door middel van muziek, werken met je handen of dans, in plaats van alleen uit een werkboek. Door het integreren van leerdoelen binnen de vaklessen zijn kinderen beter in staat om zich te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en gedrag. Woordenschat uit de taalmethode komt bijvoorbeeld weer terug in de vaklessen.’

Judith Haagh is als vakdocent beeldende vorming betrokken bij de PC Hooftschool. ‘Mijn hoofddoel bij de P.C. Hooftschool is de lesstof uit reguliere lessen te verwerken en terug te laten komen in de creatieve lessen. Op deze manier beklijft de lesstof beter dan enkel in tekst of auditief. Zij moeten het voor zich zien, het zelf beleven en maken. We sluiten ook aan bij de thema’s die in de klas centraal staan. Zo maken we met de kleuters regensticks bij het thema ‘herfst’. Deze worden ook echt als instrument gebruikt tijdens de muzieklessen van vakkracht Bas Koks. Wij overleggen elke maandag hoe we onze lessen, onderwerpen en creatieve producten zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten.’

Blije kinderen, blije ouders, blije leerkrachten

Ouders zien het effect van de creatieve lessen inmiddels ook terug in hun kinderen. ‘Traditioneel wordt er op school gewerkt aan taal en rekenen, in je eigen klas, met je eigen juf of meester,' vertelt Kevin. 'Sommige ouders zagen de vaklessen als spelen en niet nuttig maar ze merken nu dat hun kind enorm uitkijkt naar al die lessen en je ziet hoe blij en zelfverzekerd ze ervan worden.’

Dansdocent Daniëlle van der Holst van Creative Workshops Nederland ziet dit ook terug in haar lessen. ‘Leerlingen maken echt grote stappen. Waar ze soms gesloten binnenkomen, kruipen ze totaal uit hun schulp of waar ze zich al comfortabel voelen, ontwikkelen ze hun zelfvertrouwen of talent nog meer. Het is ook fijn dat ze in mijn danslessen hun energie kwijt kunnen, maar toch spelenderwijs leren. Ze mogen er allemaal zijn en mogen zichzelf allemaal laten zien in de dansles en doen ze dit liever nog even niet, is dit ook helemaal oké. Daardoor hebben ze veel plezier in de lessen.’

Kunstdocent Judith beaamt dit: ‘Ze mogen zich uiten op een manier waar bij andere vakken vaak geen ruimte voor is. Ze ervaren vrijheid en grijpen de kans om met materialen te werken en dingen te doen die vanuit huis niet vanzelfsprekend zijn. Ik zie dit als een waardevolle aanvulling op hun schooltijd. Er mag geëxperimenteerd worden en er is ruimte voor eigen creativiteit binnen een bepaalde opdracht. Iedereen gaat met een uniek werk naar huis.'

‘Een mooie bijvangst is dat kinderen leren om keuzes te maken en autonomie ervaren.’

Kevin in 't Veld, directeur PC Hooftschool

'Bij Talentuur kiezen de leerlingen elke tien weken een nieuw vak. Sommigen kiezen hetzelfde, anderen proberen elke keer iets anders uit. Alles is goed en daar sturen we ook niet in want van verkeerde keuzes leer je ook.’

Vakprofessionals: een waardevolle aanvulling

Niet alleen de leerlingen maken een mooie ontwikkeling door sinds de vakprofessionals bij de school zijn betrokken. ‘Het zorgt voor een diverser schoolteam,’ vindt Kevin. ‘De meeste mensen die voor de klas staan hebben de PABO gedaan. Met vakprofessionals halen we mensen in huis die van het conservatorium of de kunstacademie komen. Mensen die met een andere bril naar onderwijs en het leven kijken. Zo kunnen we elkaar inspireren en van elkaar leren. We betrekken iedereen en we maken ons er hard voor dat iedereen zich gezien en gehoord voelt.’ 

Kunstdocent Judith voelt zich ook echt onderdeel van het team: ‘Ik ervaar de samenwerking als zeer prettig. De groepsleerkrachten en andere teamleden zijn ontzettend aardig en open. Communicatie, betrokkenheid en waardering is enorm belangrijk. We werken allemaal aan hetzelfde doel en daar worden wij als vakkrachten ook zeker in betrokken.’

‘De vakprofessionals horen er echt bij, waardoor je je erg gewaardeerd voel,’ vult dansdocent Daniëlle aan. ‘Daarnaast heerst er een fijne en gezellige sfeer, ook niet onbelangrijk natuurlijk. Op de P.C. Hooftschool wordt hard gewerkt om te blijven ontwikkelen op creatief gebied en daarmee zijn zij een heel mooi voorbeeld. Ik hoop dat de school hiermee andere scholen inspireert waardoor nog meer kinderen de kans krijgen kennis te maken met alle mooie kunstvakken!’

dummy image

dummy image