Welke wet- en regelgeving is relevant bij het inzetten van externe, vakbekwame professionals?

Andere dag- en weekindeling G5

De regeling ‘Andere dag- en weekindeling G5’ biedt scholen in Den Haag meer ruimte om een deel van de onderwijstijd activiteiten te laten verzorgen door andere professionals dan bevoegde leraren. Om de onderwijskwaliteit, continuïteit en kansengelijkheid te waarborgen zijn er voorwaarden gesteld.

Afspraken

  • Een leerling mag maximaal 22 uur per maand les krijgen van een vakbekwame professional (onbevoegd). Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat een klas een specifieke dag in de week les krijgt van vakprofessionals. Het mag ook verspreid over meerdere dagen in de week, zolang het aantal uur per maand niet meer dan 22 is.
  • De vakbekwame professional mag zonder toezicht van een lesbevoegde voor de klas.
  • Een bestuur moet de scholen hiervoor aanmelden.
  • De school stelt een plan op en instemming van de medezeggenschapsraad is verplicht.
  • De school neemt deel aan het evaluatietraject en meldt zich aan bij het onderzoeksbureau SEO.

Voorwaarden

  • Het bestuur heeft het noodplan van de stad ondertekend.
  • De school moet een personeelstekort hebben.
  • De school moet volgens het oordeel van de inspectie minimaal een voldoende scoren.
  • De vakbekwame professional mag niet zonder toezicht worden ingezet voor de vakken Nederlands, rekenen en bewegingsonderwijs.
  • De vakbekwame professional moet over een VOG beschikken.


In de kamerbrief van december 2022 vind je meer informatie over de aanpak van het lerarentekort. Zo ook de uitrol van de inzet van professionals voor maximaal 22 uur per maand naar alle basisscholen in Nederland na de zomer van 2023. De randvoorwaarden hiervoor zijn nog in ontwikkeling. Wij volgen de ontwikkelingen hiervan op de voet.