Rkbs de Regenboog aan de Linnaeusstraat in Den Haag en Het Talentenhuis hebben hun krachten gebundeld om leerlingen de kans te geven om hun talent te ontdekken én verder te ontwikkelen. Sinds de eerste ontmoeting bij Zomerschool in 2012, werken ze nauw samen om leerlingen de mogelijkheid te bieden zich breed te ontwikkelen.

talentenhuis regenboog 03


Samen werken aan talent 

Rkbs de Regenboog staat bekend als school waar leerlingen alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. In 2012 kreeg de school de mogelijkheid om LKP (Leerkansenprofiel) in te voeren, en ze besloten een partnerschap aan te gaan met Het Talentenhuis. Beide partijen delen namelijk de ambitie om kinderen de ruimte te geven om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Sinds maart 2013 hebben alle leerlingen van RKBS de Regenboog de kans om structureel hun talenten te ontdekken in een doorlopende leerlijn.

Annemieke Turfboer, adjunct-directeur van RKBS de Regenboog, vertelt dat zij samen met Het Talentenhuis het onderwijsaanbod en de leerlijnen op het gebied van talentontwikkeling heeft uitgewerkt. 'Om ervoor te zorgen dat de leerlijn goed geborgd wordt, heeft onze school zich ontwikkeld tot een Brede Ontwikkelings School (BOS). Alle leerlingen krijgen vier keer per week CKV-, techniek-, muziek- en theaterlessen. De organisatiestructuur hebben wij ook met elkaar bepaald: wij faciliteren een BOS-coördinator, terwijl Het Talentenhuis de vakprofessionals verzorgt.’

gem lancering andersom002 800

dummy image

Yoran Bos, directeur van Het Talentenhuis, vertelt hoe de samenwerking met een school tot stand komt: 'De programmamanager van Het Talentenhuis gaat bij een aanvraag in gesprek met de school om te kijken waar de exacte behoefte van de school ligt en gaat samen met de vakprofessional aan de slag om een op maat gemaakt talentprogramma samen te stellen. Zo kunnen wij met de talentvakken aansluiten bij het huidige curriculum van de school. De groepsleerkrachten zijn altijd op de hoogte wat we doen tijdens de lessen en aan welke SLO-doelen we werken. Voor de leerlingen maken wij een leuk en uitdagend programma waarin altijd een paar lessen met een wow-effect zijn toegevoegd die extra inspirerend zijn.'

‘Ons doel is om kinderen het beste talentonderwijs te bieden, vooral op plekken waar zij anders niet in aanraking zouden komen met talentvakken.’

Yoran Bos, Het Talentenhuis

Vakprofessionals écht onderdeel van het team

Doordat de school en Het Talentenhuis zo nauw samenwerken, ervaren leerlingen, leerkrachten en ouders dat de vakprofessionals écht onderdeel zijn van het team van RKBS de Regenboog. De vakprofessionals maken al jarenlang deel uit van het team en doen ook mee aan gezamenlijke activiteiten zoals studiedagen en teamuitjes. Daarnaast werkt RKBS de Regenboog ook mee aan inhoudelijke trainingen waar alle werknemers van Het Talentenhuis aan deel kunnen nemen. De directie van de school en het management van Het Talentenhuis hebben regelmatig beleidsmatig overleg. Annemieke: 'Tijdens deze overlegmomenten reflecteren we op de samenwerking en kijken we vooruit naar verdere ontwikkelingen.'

De focus op talentontwikkeling heeft zijn vruchten afgeworpen binnen de school, maar ook daarbuiten. Zo heeft RKBS de Regenboog deelgenomen aan een tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis van Den Haag, hebben leerlingen meegedaan aan de voorrondes van The Voice Kids, en zijn er mooie prestaties geleverd door het schoolkoor en hebben leerlingen deelgenomen aan masterclasses.