Het subsidieprogramma School en Omgeving van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) is bedoeld om kansengelijkheid onder kinderen te vergroten, door tijdens hun schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Scholen, gemeente en maatschappelijke organisaties werken lokaal samen aan programma's om de (talent)ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. 

pexels max fischer 5212653 1200px

Wijk Laak

Sinds het schooljaar 2023-2024 hebben de gezamenlijke onderwijsbesturen de ‘Wijkaanpak Slimmer Samenwerken in Laak’ ingericht om actiever samen te werken in de wijk. Scholen richten zich bijvoorbeeld op anders organiseren vanuit de gedachte dat leraren en anders bevoegden elkaar versterken bij het realiseren van betekenisvol onderwijs. 

Scholen

Voor de aanvraag van de subsidie School en Omgeving hebben vier scholen, van De Haagse Scholen (DHS), een samenwerking gevormd met Andersom Den Haag en Het Talentenhuis. De scholen in Laak zijn: Prins Willem Alexander, Willem Drees, De Kameleon en De Spoorzoeker. Mogelijk sluiten andere scholen in Laak aan bij deze samenwerking.

Doelen

Door intensievere samenwerking pakken we niet alleen de uitdagingen van het personeelstekort aan. Ook verbeteren we de brede kwaliteit van het onderwijs.

  • Aanbieden van een rijke schooldag, aansluitend bij of geïntegreerd met het reguliere programma van de scholen.
  • Stimuleren duurzame samenwerking tussen onderwijsbevoegden en anders bevoegden, zowel binnen het reguliere als extra aanbod waardoor een doorgaande lijn in het pedagogisch klimaat ontstaat.
  • Versterken van de verbindingen tussen de school, thuis en wijkorganisaties.

De komende tijd gaan de partijen aan de slag om te inventariseren wat er al is en wat werkt op de scholen. Welk aanbod is er en waar is er behoefte aan? Het leren en inspireren van elkaar staat hierbij centraal. Op naar een succesvolle samenwerking!