Het lerarentekort in de grote steden van Nederland blijft onverminderd hoog. De vijf grote steden hebben in 2020 een noodplan lerarentekort ontwikkeld.

 

Noodplan lerarentekort Den Haag

Om het lerarentekort terug te dringen hebben de Haagse schoolbesturen in samenwerking met de gemeente Den Haag een noodplan voor het primair onderwijs opgesteld. Hierin zijn concrete maatregelen opgesteld om het lerarentekort aan te pakken. In de regio Den Haag ligt de focus op:

  • Anders organiseren van het onderwijs
  • Instroom van personeel
  • Behouden van personeel 
  • Alternatieve invulling

Lees meer informatie over het noodplan op Samen voor de Haagse Klas.


Kijk voor andere initiatieven in het kader van de aanpak lerarentekort op: