Welke opties zijn er om de inzet van externe, vakbekwame professionals te financieren?


Financiering met schoolgeld

Samen met vakprofessionals geef je invulling aan het anders organiseren van het onderwijs. De leuke en leerzame activiteiten sluiten aan bij jouw onderwijsvisie. Je betaalt de aanbieders vanuit schoolgeld (veelal lumpsum gelden).

Deze uitgaven maken steeds vaker onderdeel uit van de schoolbegroting. Ook kun je de inzet van vakprofessionals bekostigen vanuit personeelsbudget door formatieruimte.

Subsidie Noodplan G5

Het lerarentekort is het grootst in de volgende vijf steden: Den Haag, Amsterdam, Almere, Rotterdam en Utrecht. Extra maatregelen in deze steden zijn vastgelegd in het Noodplan G5.

Daarnaast is er per stad een convenant gesloten met specifieke afspraken. De deelnemende partijen zijn de schoolbesturen, lerarenopleidingen, gemeenten en het ministerie van OCW. Het ministerie stelt subsidie beschikbaar voor de uitvoering van de convenanten. 

In overleg met het eigen bestuur kan bekeken worden of bekostiging van de inzet van vakprofessionals vanuit deze subsidie mogelijk is.

Gemeentelijke subsidies

Haagse schoolbesturen kunnen subsidie voor onderwijsbeleid aanvragen. De laatste informatie en een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, vind je op de pagina subsidieoverzicht onderwijsbeleid.

Als schoolleider vraag je de subsidie aan bij jouw schoolbestuur. Daarna dient het bestuur je aanvraag in via het Onderwijsloket. Heb je inhoudelijke vragen over subsidies voor onderwijsbeleid of specifieke vragen over het Onderwijsloket? Dan kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Haagse Educatieve Agenda
De gemeente, schoolbesturen, kinderopvang en andere organisaties in de stad hebben samen een plan voor het onderwijs gemaakt: de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026. Hierin staan de ambities over het onderwijs in Den Haag voor de komende 4 jaar.

Cultuurschakel
Cultuurschakel draagt bij aan een goed, divers, inclusief en levendig Haags kunst- en cultuurklimaat. Zij ondersteunen scholen, culturele instellingen en culturele aanbieders met advies en subsidie.

Rijkssubsidies

Naast het bekostigen van het onderwijs zelf, biedt het Rijk diverse subsidies voor het onderwijs. Een compleet overzicht vind je hier.

NPO
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een steunpakket om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren als gevolg van corona.

Als de (actualisering van de) schoolscan is afgerond, is er inzicht in de vertragingen en behoeften op leerling- en schoolniveau. Op basis hiervan worden passende interventies gekozen uit de menukaart. De gekozen interventies worden vastgelegd in het schoolprogramma.