De Haagse buurtschool Ds. W.E den Hertogschool, onderdeel van SCOH, is volop bezig met het integreren van digitale geletterdheid in het curriculum. Onze kennismakelaar Juul was aanwezig bij een sprankelende les over mediawijsheid, gegeven door een vakprofessional van Digiwijzer.

Vakprofessional van Digiwijzer voor de klas

 

Levendige les over reclame

Juul kreeg de gelegenheid om een interactieve les over reclame bij te wonen die werd gegeven door Sydney van Brummen, een enthousiaste vakprofessional van Digiwijzer. De les was niet alleen boeiend en afwisselend, maar ook zeer herkenbaar voor kinderen. Door alledaagse voorbeelden te gebruiken konden de leerlingen zich makkelijk inleven, wat leidde tot levendige discussies onderling. ‘Het gesprek dat ontstond onder de kinderen toont aan dat de les effectief was,’ aldus Sydney. Haar doel was om de kinderen aan te zetten tot nadenken over media, en in dit geval reclame.

Jaarplan voor digitale geletterdheid

Ds. W.E den Hertogschool zet zich al een aantal jaar in om digitale geletterdheid op de kaart te zetten. Kelly Jansen, iCoach op de school, vertelt met passie over de stappen die de school al heeft gezet. Samen met Digiwijzer heeft de school een implementatieplan opgesteld, zodat verschillende onderwerpen rondom digitale geletterdheid gedurende het hele schooljaar aan bod komen. De vakkrachten van Digiwijzer verzorgen lessen voor bijna alle groepen, waardoor er een doorlopende leerlijn wordt gecreëerd. Het einddoel is dat de school autonoom is op het gebied van digitale geletterdheid, waardoor de leerkrachten steeds meer meegenomen worden in het geven van de lessen. Ook de kleuters maken al kennis met digitale geletterdheid. Als pilot heeft Digiwijzer in samenwerking met een ervaren kleuterleerkracht lessen ontwikkeld die speciaal voor de kleutergroepen bedoeld zijn. 

Aansluiten bij de belevingswereld

De vakprofessionals van Digiwijzer zijn jong en sprankelend en hebben een schat aan kennis en ervaring. Zo sluiten zij perfect aan bij de belevingswereld van de kinderen. In groep 7 worden bijvoorbeeld lessen over sociale media gegeven waarbij leerlingen soms meer delen met de vakkracht van Digiwijzer dan met hun eigen leerkracht. Dit komt doordat de Digiwijzer-professional vaak jonger is en beter op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op sociale media. Deze lessen zijn dus niet alleen leerzaam voor de leerlingen, maar ook voor de groepsleerkrachten. Daarom is de leerkracht altijd aanwezig bij de lessen, om zo ook zelf te leren en het geleerde toe te passen op andere momenten. 

‘Het gesprek dat ontstond onder de kinderen toont aan dat de les effectief was’

Sydney van Brummen – vakprofessional Digiwijzer

De interactieve werkvormen en de herkenbare onderwerpen zorgen ervoor dat de kinderen met veel plezier deelnemen aan de les. Dit enthousiasme is een belangrijke indicator van het succes van de mediawijsheidlessen. ‘Deze samenwerking toont aan hoe krachtig onderwijs kan zijn als het aansluit bij de leefwereld van kinderen,’ aldus Juul. 

Dit bezoek onderstreept het belang van samenwerking tussen scholen en externe professionals om de leerlingen voor te bereiden op een steeds digitaler wordende wereld. De samenwerking tussen de Ds. W.E den Hertogschool en Digiwijzer is een inspirerend voorbeeld van hoe dit succesvol kan worden gerealiseerd. 

Vakprofessional van Digiwijzer voor de klas

Werkblad van Digiwijzer