Wat is Andersom?

Andersom is een matchingsplatform zonder winstoogmerk waar basisscholen op een gemakkelijke en laagdrempelige manier onderwijsactiviteiten van externe vakprofessionals kunnen vinden. Het platform is een initiatief van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Amsterdam (BBO) en de gemeente Amsterdam als resultaat van het project ‘Omgaan met langdurige tekorten’.

Andersom Den Haag is uitgerold op initiatief van de Gemeente Den Haag, samen met de convenantpartners van het Noodplan personeelstekort G5 (samengebracht in het Platform Primair Onderwijs - PPO).
 

Missie en visie Andersom Den Haag

Waarom
Wij geloven dat goed onderwijs voor alle leerlingen betekent dat je leerlingen niet naar huis hoeft te sturen vanwege lerarentekort. Dat je moet blijven werken aan brede talentontwikkeling. Goed onderwijs zorgt namelijk voor toenemende kansengelijkheid en voor blijvend plezier in leren bij leerlingen.

Wat
Wij maken het anderen makkelijker door verbindingen te leggen en samen een goede match te maken tussen school en externe professional. Bovenal ontzorgt Andersom Den Haag schoolleiders, leerkrachten, externe aanbieders en besturen. Want zij hebben het al druk genoeg.

Hoe
Door middel van dit platform:

  • brengen we het aanbod van externe onderwijsaanbieders en vakdocenten op alle domeinen overzichtelijk bij elkaar;
  • ontzorgen we directeuren in het basisonderwijs bij het realiseren van een extern aanbod dat past bij het profiel van de school;
  • dragen we bij aan werkdrukverlaging van leerkrachten en schoolleiders;
  • willen we het rijke onderwijsaanbod zichtbaar en beschikbaar maken en de brede talentontwikkeling van kinderen in de regio Den Haag stimuleren

Neem contact met ons team wanneer je als aanbieder of school meer wil weten of kijk bij veelgestelde vragen.

Maak kennis met het team

Profielfoto Astrid de Graaff

Marthe Brinkel - Kennismakelaar
Marthe is als kennismakelaar betrokken bij Andersom Den Haag. Ze is de verbindende factor tussen de scholen en de vakleerkrachten. De afgelopen jaren heeft ze ervaring opgebouwd op diverse Haagse en Voorburgse scholen als vakleerkracht kunst, eventplanner en cultuurcoördinator. Daar ontwikkelde ze een doorlopende leerlijn voor kunst en kunstbeleid. Zij zal kennis uit de praktijk koppelen aan (school)beleid. In de praktijk heeft ze gezien wat de effecten zijn van het lerarentekort en hoopt via dit project dit op een waardevolle manier te kunnen verminderen. 

“We gaan samen aan de slag om een verrijkte schooldag voor de kinderen te creëren op een manier die in de praktijk ook haalbaar is."  

 

Profielfoto Leora Tonus

Leora Tonus - Kennismakelaar

Leora is als kennismakelaar verbonden aan Andersom Den Haag. Leora werkt graag vanuit verbinding en dat doet ze door middel van haar bedrijf Leora Connect & Consult. Vanuit haar functie als beleidsmedewerker Onderwijs bij Gemeente Delft, hield Leora zich bezig met NPO-middelen. Ze kent de do's en don'ts in onderwijsland en fungeert graag als de 'linking pin' tussen scholen en vakprofessionals.

"Ik streef ernaar waardevolle connecties binnen en buiten het onderwijs te realiseren, zodat leerlingen het maximale uit hun schooltijd kunnen halen."

 

Profielfoto Nynke Hoekstra

Nynke Hoekstra - projectleider

Nynke is de projectleider van Andersom Den Haag en fungeert als verbindende schakel tussen de schoolbesturen, de gemeente en de externe onderwijsaanbieders. Daarbij is ze verantwoordelijk voor een duurzame opzet en implementatie van het platform en geïnteresseerd in de gebruikerservaringen. Nynke heeft als hogeschooldocent Bedrijfseconomie zelf voor de klas gestaan en daarbij haar basisdidactische bevoegdheid behaald. Nynke werkt voor interim & adviesbureau Derksen & Drolsbach vanuit waar ze vaker als projectmanager op onderwijskundige projecten wordt ingezet.

 

Profielfoto Stefanie Crone

Stefanie Crone - contentmanager

Stefanie is als contentmanager actief bij Andersom Den Haag. Door de creatie van de juiste content, zoekt zij graag de verbinding op met de doelgroep. Vandaar ook de naam van haar bedrijf: Content Connection. Bij Andersom Den Haag zorgt Stefanie ervoor dat de content optimaal is, zodat aanbieders en scholen met elkaar de verbinding aan kunnen gaan.

 

Profielfoto Judith Bom

Judith Bom - communicatiemanager

Judith is als communicatiemanager betrokken bij Andersom Den Haag. Vanuit haar bedrijf MarCom by Judith ondersteunt ze opdrachtgevers in hun marketingcommunicatie. Met een passie voor onderwijs! Zo werkt ze voor schoolbesturen en basisscholen en is ook betrokken bij het Regionale Transfercentrum Midden-Nederland. Ook binnen dit project creëert ze relevante, waardevolle content die de verschillende doelgroepen aanspreekt.

“Scholen en aanbieders versterken elkaar en ons team ondersteunt jullie daarin graag!”

 

Profielfoto Astrid de Graaff

Astrid de Graaff - beleidsmedewerker Lerarentekort, Lucas Onderwijs

Astrid is werkzaam als programmamanager van het Noodplan G5. Vanuit de subsidieregeling Noodplan G5 wordt er gewerkt aan anders organiseren van het onderwijs. Astrid is gestart als leerkracht van verschillende groepen in de Haagse regio en heeft gewerkt als schooldirecteur van verschillende scholen in de regio Rijswijk/Delft en het Westland.

 

Profielfoto Ester Hendriksen

Ester Hendriksen - beleidsadviseur OCW, gemeente Den Haag

Ester houdt zich binnen de gemeente met name bezig met het lerarentekort in Den Haag. Na een studie Film- en Televisiewetenschappen aan de UvA gaf zij les op Hogeschool Inholland (o.a. Film Art en Film History). Als afstudeercoördinator was zij verantwoordelijk voor het afstudeerproces binnen de opleiding MEM. Binnen Filmhuis Den Haag werkte Ester eerder als teamleider Film- en Media-educatie.

 

Hulp nodig? Neem contact met ons op!

Neem contact op met ons team als je als aanbieder of school meer wil weten of kijk bij veelgestelde vragen. Voor persaanvragen kun je uiteraard ook contact met ons opnemen.