Wat is Andersom?

Andersom is een matchingsplatform zonder winstoogmerk waar basisscholen op een gemakkelijke en laagdrempelige manier onderwijsactiviteiten van externe vakprofessionals kunnen vinden. Het platform is een initiatief van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Amsterdam (BBO) en de gemeente Amsterdam als resultaat van het project ‘Omgaan met langdurige tekorten’.

Andersom Den Haag is uitgerold op initiatief van de Gemeente Den Haag, samen met de convenantpartners van het Noodplan personeelstekort G5 (samengebracht in het Platform Primair Onderwijs - PPO).
 

Missie en visie Andersom Den Haag

Waarom
Wij geloven dat goed onderwijs voor alle leerlingen betekent dat je leerlingen niet naar huis hoeft te sturen vanwege lerarentekort. Dat je moet blijven werken aan brede talentontwikkeling. Goed onderwijs zorgt namelijk voor toenemende kansengelijkheid en voor blijvend plezier in leren bij leerlingen.

Wat
Wij maken het anderen makkelijker door verbindingen te leggen en samen een goede match te maken tussen school en externe professional. Bovenal ontzorgt Andersom Den Haag schoolleiders, leerkrachten, externe aanbieders en besturen. Want zij hebben het al druk genoeg.

Hoe
Door middel van dit platform:

  • brengen we het aanbod van externe onderwijsaanbieders en vakdocenten op alle domeinen overzichtelijk bij elkaar;
  • ontzorgen we directeuren in het basisonderwijs bij het realiseren van een extern aanbod dat past bij het profiel van de school;
  • dragen we bij aan werkdrukverlaging van leerkrachten en schoolleiders;
  • willen we het rijke onderwijsaanbod zichtbaar en beschikbaar maken en de brede talentontwikkeling van kinderen in de regio Den Haag stimuleren

Neem contact met ons team wanneer je als aanbieder of school meer wil weten of kijk bij veelgestelde vragen.

Maak kennis met het team 

Profielfoto Leora Tonus

Leora Tonus - projectleider

Leora (voorheen kennismakelaar) is als projectleider verbonden aan Andersom Den Haag. Ze fungeert als verbindende schakel tussen de schoolbesturen, de gemeente en de externe onderwijsaanbieders. Daarbij is ze verantwoordelijk voor een duurzame implementatie van het platform en geïnteresseerd in de gebruikerservaringen. Met haar onderwijskundige achtergrond in combinatie met de werkzaamheden voor Andersom Den Haag heeft ze haar netwerk en kennis van het (primair) onderwijsveld goed kunnen uitbreiden. Leora werkt graag vanuit verbinding en dat doet ze door middel van haar bedrijf Leora Connect & Consult. 

"Ik streef ernaar waardevolle connecties binnen en buiten het onderwijs te realiseren, zodat leerlingen het maximale uit hun schooltijd kunnen halen."

 

Profielfoto

Juul van der Meer - kennismakelaar

Kennismakelaar Juul heeft al heel wat ervaring in het basisonderwijs.  Zowel als leerkracht als directeur van een basisschool in Amsterdam Nieuw-West. Daarnaast is zij ook nog werkzaam als docent bij Inholland Den Haag en heeft vanuit daar ook een Haags netwerk opgebouwd.

Haar focus ligt op het maken van verbindingen, meedenken met scholen, te inspireren en maatwerk te leveren over hoe je als school anders kan organiseren.

 

Profielfoto Debbie Timmer-Sluimer

Debbie Timmer-Sluimer - kennismakelaar

Kennismakelaar Debbie is vakleerkracht bewegingsonderwijs en is werkzaam geweest als o.a. LKP-coördinator, veiligheidscoördinator en De Vreedzame School coördinator. Debbie gaat graag het gesprek aan, denkt met je mee, inspireert en gaat op zoek naar jouw kansen in het anders organiseren van het onderwijs!

”Ik heb ervaren dat vakprofessionals, juist vanuit hun expertise en eigenheid, een waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs. Ze verrijken het lesaanbod voor de leerlingen en kunnen tegelijkertijd de leerkrachten ontlasten.”

 

Profielfoto Stefanie Crone

Stefanie Crone - contentmanager

Stefanie is als contentmanager actief bij Andersom Den Haag. Door de creatie van de juiste content, zoekt zij graag de verbinding op met de doelgroep. Vandaar ook de naam van haar bedrijf: Content Connection. Bij Andersom Den Haag zorgt Stefanie ervoor dat de content optimaal is, zodat aanbieders en scholen met elkaar de verbinding aan kunnen gaan.

"Met het platform willen wij de inzet van vakprofessionals op scholen laagdrempelig maken."

 

Profielfoto Judith Bom

Judith Bom - communicatiemanager

Judith is als communicatiemanager betrokken bij Andersom Den Haag. Vanuit haar bedrijf MarCom by Judith ondersteunt ze opdrachtgevers in hun marketingcommunicatie. Met een passie voor onderwijs! Zo werkt ze voor schoolbesturen en basisscholen en is ook betrokken bij het regionale transfercentrum en de onderwijsregio midden-Nederland. Ook binnen dit project creëert ze relevante, waardevolle content die de verschillende doelgroepen aanspreekt.

“Scholen en aanbieders versterken elkaar en ons team ondersteunt jullie daarin graag!”

  

Profielfoto Nynke Hoekstra

Nynke Hoekstra - projectleider Noodplan G5 Den Haag

Nynke Hoekstra is zo’n anderhalf jaar actief geweest als projectleider van Andersom Den Haag en is nu aan het initiatief verbonden als Interim Programmamanager Noodplan G5. Vanuit Andersom Den Haag heeft zij het Haagse speelveld al goed leren kennen en van dichtbij gezien waar Astrid (toenmalige Programmamanager Noodplan 5G) zich mee bezig hield. Nynke heeft als hogeschooldocent Bedrijfseconomie zelf voor de klas gestaan en daarbij haar basisdidactische bevoegdheid behaald. Nynke werkt voor interim & adviesbureau Derksen & Drolsbach vanuit waar ze vaker als projectmanager op onderwijskundige projecten wordt ingezet. 

"Het lerarentekort is een maatschappelijk probleem dat mij aan het hart gaat. De gevolgen hiervan ervaar ik ook als ouder van twee schoolgaande meiden. Ik ben blij dat ik me in deze rol verder in kan zetten voor onderwijsvernieuwing en het aanpakken van de tekorten."

  

Profielfoto Ester Hendriksen

Ester Hendriksen - beleidsadviseur OCW, gemeente Den Haag

Ester houdt zich binnen de gemeente met name bezig met het lerarentekort in Den Haag. Na een studie Film- en Televisiewetenschappen aan de UvA gaf zij les op Hogeschool Inholland (o.a. Film Art en Film History). Als afstudeercoördinator was zij verantwoordelijk voor het afstudeerproces binnen de opleiding MEM. Binnen Filmhuis Den Haag werkte Ester eerder als teamleider Film- en Media-educatie.

 

Hulp nodig? Neem contact met ons op!

Neem contact op met ons team als je als aanbieder of school meer wil weten of kijk bij veelgestelde vragen. Voor persaanvragen kun je uiteraard ook contact met ons opnemen.