Wat is Andersom Den Haag?

Andersom is een matchingsplatform zonder winstoogmerk waar basisscholen activiteiten van externe onderwijsaanbieders kunnen vinden. Het platform is een inititatief van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) Amsterdam als resultaat van het project ‘Omgaan met langdurige tekorten’ komende uit het Noodplan Lerarentekort. Andersom Den Haag is geïnitieerd door de Gemeente Den Haag, de convenantpartners van de Uitvoering Noodplannen personeelstekort G5 en het PPO (Platform Primair Onderwijs).

Andersom Den Haag heeft als missie:

  • het aanbod van externe onderwijsaanbieders en vakdocenten compleet en overzichtelijk bij elkaar te brengen;
  • directeuren in het basisonderwijs te ontzorgen bij het realiseren van een extern aanbod dat past bij het profiel van de school;
  • bij te dragen aan werkdrukverlaging van leerkrachten en daarmee bij de aanpak van het lerarentekort;
  • het onderwijsaanbod te verrijken en daarmee de brede talentontwikkeling van alle kinderen in de regio Den Haag te stimuleren.

In dit privacybeleid leggen we graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent.

Allereerst beloven we dat:

  • we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken;
  • we passende technieken inzetten om jouw persoonsgegevens te beschermen;
  • jij zelf in hoge mate controle hebt over jouw persoonsgegevens;
  • we bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wil communiceren over privacy op dit platform.

Mocht je iets missen in dit privacybeleid, laat het ons weten.

Voor wie geldt dit privacybeleid?

Bij Andersom Den Haag gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. We willen jou als bezoeker in staat stellen om jouw persoonsgegevens terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die het best bevalt, waarbij we altijd onze privacybelofte nakomen.

Hieronder hebben we alles op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als bezoeker verkrijgen door gebruik van onze content op het platform, ongeacht of je als aanbieder van onderwijsactiviteiten of potentiële afnemer de site bezoekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Andersom Den Haag?

Andersom Den Haag verwerkt van jou de volgende gegevens die persoonsgegevens kunnen zijn voor zover ze te herleiden zijn tot jou als individu:

A) Accountgegevens, gegevens waarmee je een account aanmaakt en gebruikt, zoals e-mailadres en wachtwoord, accountgegevens waarmee je optioneel jouw account verrijkt, zoals informatie over jouw (school)organisatie. Met dit account kun je op zowel de mobiele website als desktop website inloggen.

B) Gegevens die je aan ons geeft om advies te geven, zoals de inhoud van contactaanvragen voor maatwerktrajecten.

C) Gegevens over de wijze waarop je het platform gebruikt zoals welke diensten je gebruikt en welke activiteiten jij (of jouw schoolorganisatie) interessant vindt.

D) Feedbackgegevens die we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren, zoals gegevens die je invult op feedbackformulieren of surveys met betrekking tot ons platform en onze diensten of gegevens die je aan ons verstrekt.

E) Correspondentiegegevens, zoals gegevens in e-mails die je verstuurt aan teamleden van Andersom Den Haag of berichten die je via sociale media aan ons richt.

Waarom verwerkt Andersom Den Haag persoonsgegevens?

Kort gezegd, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om scholen en externe aanbieders met elkaar in contact te brengen.

Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij voor dat doel verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

Hoe komt Andersom Den Haag aan persoonsgegevens?

De persoonsgegevens waarover wij beschikken worden door aanbieders en scholen als bezoeker van Andersom Den Haag zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of een activiteit opslaat in jouw favorieten.

Ten aanzien van gegevens die wij verkrijgen via sociale media kanalen van jouw organisatie of de onderwijsaanbieder, kunnen deze geplaatst worden op onze website.

Met wie deelt Andersom Den Haag persoonsgegevens?

Voor de doelen die hierboven zijn beschreven, werken we samen met externe aanbieders. Andersom Den Haag deelt geen gegevens; het daadwerkelijk contact over de activiteiten is tussen aanbieder en school en vindt buiten onze website plaats.

Hoe beveiligt Andersom Den Haag persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Als onderdeel van de getroffen organisatorische maatregelen, hebben wij afspraken gemaakt ter bescherming van jouw persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door deze derden te nemen technische en organisatorische maatregelen en het aan ons aantoonbaar maken hiervan.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt zelf de controle over jouw persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Je kunt jouw persoonsgegevens die je via jouw account hebt ingevoerd altijd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kun je contact met ons opnemen om jouw persoonsgegevens in te zien. Je kunt ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.

Voor zover we jouw gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan kun je daar altijd bezwaar tegen maken.

Waar wij jouw persoonsgegevens gebruiken op basis van jouw toestemming, dan kun je die toestemming te allen tijde intrekken.

Cookiebeleid

Andersom Den Haag gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies die te maken hebben met de gebruikersfunctionaliteit van ons platform, zoals bij inloggen of je laatste zoekopdracht op te kunnen slaan.

Daarnaast gebruikt Andersom Den Haag sessie cookies, ook bekend als tijdelijke cookies. Deze slaan alleen informatie op over wat de gebruiker tijdens een enkele sessie doet, bijvoorbeeld wanneer je een aanbieder of activiteit zoekt op de website door middel van de invulvelden.

Analytics

Andersom Den Haag gebruikt self-hosted analytics (Matomo) om gebruikersgedrag te analyseren. De data worden opgeslagen op een eigen server in Nederland. Hierbij worden géén persoonlijke data gelogd en het IP-adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd.

Je kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die je uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt jouw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van jouw acties kan leren en een betere ervaring voor jou en andere gebruikers kan creëren.

 

Momenteel wordt jouw geanonimiseerde activiteit op deze website gelogd. Wanneer je dit vinkje uit zet, kunnen we jouw acties niet meer loggen en analyseren.

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy- en cookiebeleid? Neem contact met ons op.

Dit privacy- en cookiebeleid is gewijzigd op 8 december 2023