Over ons

Het Talentenhuis verzorgt wettelijk geregeld onderwijs voor muziek, drama, beeldende vorming, techniek en sport (tussenschools en naschools) in het primair en voortgezet onderwijs.

Met ons expertisecentrum verzorgen we een talentprogramma dat voldoet aan de door de SLO gestelde kerndoelen. Samen met jou zorgen we ervoor dat het schoolcurriculum op vakgebieden structureel verbeterd wordt. Onze activiteiten kun je met openbare middelen bekostigen. Met onze jarenlange ervaring maken wij op meer dan 100 basisscholen in de Randstad, dagelijks het verschil voor ruim 10.000 leerlingen in het primair onderwijs en daar zijn wij trots op.