Het ministerie van OCW heeft SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum, de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld actuele en concrete kerndoelen te ontwikkelen.

Samenwerking tussen De Kameleon en iTeachers

"Actuele kerndoelen moeten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Daarnaast dienen de nieuwe kerndoelen concreter te worden dan de huidige, zodat ze beter aangeven wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren."

Onze kennismakelaar Marthe Brinkel is onderdeel van het kerndoelenteam kunst en cultuur.

‘Binnen mijn lessen betrek ik altijd kunstwerken uit de kunstgeschiedenis. Met (jonge) kinderen kunstbeschouwen is geweldig. Ze zien soms zoveel meer, dat blijft verrassend!’

Marthe Brinkel – Kerndoelenteam Kunst & Cultuur

Lees op deze nieuwe website meer over de opdracht en het proces. Ook kun je je aanmelden voor updates.