Tijdens de workshop van de uitgekozen balsport leert de leerling, sport specifieke vaardigheden, spelregel kennis en natuurlijk de spelvorm.

Wat moet je weten

Sport lijf & bewegen
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens pauzes, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 57, 58

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Totaalprijs: vanaf 45 euro incl btw per uur

Over de aanbieder

Het Talentenhuis verzorgt wettelijk geregeld onderwijs voor muziek, drama, beeldende vorming, techniek en sport (tussenschools en naschools) in het primair en voortgezet onderwijs.