Op zoek naar een laagdrempelig en impactvol burgerschapsvormingsproject waarin leerlingen bottom-up aan de slag gaan? Dan is het volledig door trainers begeleide Move je buurt-project wellicht iets voor jullie!

Ons gratis en volledig door onze trainers begeleide Move je buurt-project focust specifiek op kinderen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Tijdens dit Move-programma gaan de leerlingen met elkaar en met studenten aan de slag met het opzetten van een actie voor hun omgeving. Vanuit hun eigen talenten, kwaliteiten en creativiteit bedenken de kinderen een idee om hun omgeving een stukje beter te maken. Zij voeren deze vervolgens ook zelf uit! Dit doen zij aan de hand van verschillende onderdelen waarin zij nadenken over hun talenten, met elkaar het goede gesprek leren aangaan, beter leren samenwerken en naar elkaar leren luisteren, onderzoek doen onder buurtbewoners, en aan de slag gaan met verschillende specifieke taken en verantwoordelijkheden. Eigenaarschap, talentontwikkeling en verbinding staan centraal in deze projecten. 

Video

Het project kent zeven contactmomenten van ongeveer 1,5 tot 2 uur:

  1. Bedenk & Doe 1 - Kennismaken met studenten 
  2. Bedenk & Doe 2 - Wijkverkenning
  3. Bedenk & Doe 3 - Talentenquiz en project voor de wijk kiezen
  4. Studentenuitstapje
  5. Bedenk & Doe 4 - Voorbereiding van het project
  6. Feestelijke afsluiting
  7. Bedenk & Doe 5 - Diplomauitreiking

De studenten die zich tijdens Move je buurt vrijwillig inzetten volgen verschillende studies en zijn maatschappelijk betrokken. Voorafgaand aan het project krijgen zij een project- en een didactiektraining. 

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Kunst & cultuur, Natuur & milieu
Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
Half schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 36, 37, 39

Kosten

Totaalprijs: Gratis
Verwachte materiaalkosten: 0 - 100 euro

Over de aanbieder

Wil jij in de klas aandacht besteden aan meer maatschappelijke participatie, burgerschapsvorming en verbinding? Dan is een Move je buurt-project iets voor jouw klas!