VERBINDT EN VERRUIMT BLIKKEN!

Over ons

Wil jij in de klas aandacht besteden aan meer maatschappelijke participatie, burgerschapsvorming en verbinding? Dan is een Move je buurt-project iets voor jouw klas!

Stichting Move

Stichting Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar met minder kansen dan hun leeftijdsgenootjes. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten, hoe zij deze kunnen inzetten hun omgeving, en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. In al onze projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere leefwerelden en verbreden hun perspectief.

Move je buurt

Ons gratis en volledig door onze trainers begeleide Move je buurt-project focust specifiek op kinderen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Tijdens dit Move-programma gaan de leerlingen met elkaar en met studenten aan de slag met het opzetten van een actie voor hun omgeving. Vanuit hun eigen talenten, kwaliteiten en creativiteit bedenken de kinderen een idee om hun omgeving een stukje beter te maken. Zij voeren deze vervolgens ook zelf uit! Dit doen zij aan de hand van verschillende onderdelen waarin zij nadenken over hun talenten, met elkaar het goede gesprek leren aangaan, beter leren samenwerken en naar elkaar leren luisteren, onderzoek doen onder buurtbewoners, en aan de slag gaan met verschillende specifieke taken en verantwoordelijkheden. Eigenaarschap, talentontwikkeling en verbinding staan centraal in deze projecten. Wat meer praktische informatie over het Move je buurt-project zoals de tijdsinvestering kun je vinden in bijgevoegde brochure!

Interesse?

Het lijkt ons erg leuk om met jullie te kijken naar mogelijkheden om een project te starten voor en met jullie leerlingen. Wij komen graag langs op school om wat meer toelichting te geven!