Duurzaam ondernemen voor kinderen

Over ons

Bij Fawaka Ondernemersschool leren kinderen ondernemen met oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen.

Fawaka Ondernemersschool biedt educatieve activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen voor kinderen en jongeren.

Onze ambitie is om alle kinderen in Nederland te bereiken, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun manier van leren of hun achtergrond. Ondernemen is een geweldige manier om een duurzamere samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat!


Wij ontwikkelen educatieve programma's rondom allerlei thema's, zoals: chocolade, mode, robotica, gezondheid en voeding, upcycling en muziek.

Aan de ene kant leren we kinderen een ondernemende houding, bijvoorbeeld creatief denken, samenwerken, oplossingsgericht denken en doorzettingsvermogen; oftewel zelfontplooiing. Aan de andere kant leren we de kinderen duurzaam handelen, oftewel positief naar mens en milieu. 

In al onze programma's komen onze kernwaarden terug:

  • Ondernemerschap
  • Diversiteit & inclusie
  • Duurzaamheid
  • Niet praten maar doen
  • Talentontwikkeling

Voorbeeld diversiteit & inclusie: wij willen dat ieder kind, ongeacht achtergrond of manier van leren, zich op een positieve manier moet kunnen herkennen in ons lesmateriaal. Daarbij willen we dat in de mensen waarmee we werken (o.a. docenten, makers, bankiers, ondernemers) de volle diversiteit die Nederland rijk is terugkomt, zodat ieder kind een herkenbaar rolmodel kan tegenkomen in onze programma's.