Aansprekende natuur- en milieulessen

Over ons

Bij Natuur- en milieueducatie (NME) Den Haag vind je volop activiteiten en materialen om lessen natuur- en milieueducatie op een praktische en aansprekende manier te kunnen invullen.

Op milieueducatiedenhaag.nl vind je volop activiteiten en materialen om de lessen natuur- en milieueducatie op een praktische en aansprekende manier te kunnen invullen.

Er zijn activiteiten voor primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang en volwassen educatie.

De afdeling Natuur- en milieueducatie (NME) laat kinderen op een duurzame manier kennismaken met natuur en milieu.

De lessen, excursies, leskisten en materialen zijn, tenzij anders vermeld, gratis voor alle scholen in Den Haag. Elke Haagse basisschool kan met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord activiteiten aanvragen. Haagse scholen voor voortgezet onderwijs kunnen hun belangstelling tonen. Er wordt dan contact opgenomen met de aanvrager.