Fawaka WereldBurgerschap ondersteunt schoolleiding, leraren en leerlingen in het proces naar een school die trots is op haar (wereld-)burgerschapsonderwijs.

Daarbij zorgen we ervoor dat het programma voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

  • De benadering is pragmatisch en 'bottom-up'. Het startpunt is wat de school al doet en hoe die zich verder wilt ontwikkelen. 
  • Fawaka begeleidt de implementatie, die als werkdrukverlagend wordt ervaren. De school geeft de implementatie zelf vorm, waardoor vanaf het begin draagvlak onder de leerkrachten groeit, een lerende cultuur ontstaat en effecten duurzaam zijn.
  • Met inhoudelijke expertise is Fawaka een kritische reflectiepartner en adviseur. Daarnaast bieden we naar behoefte passende trainingen met betrekking tot diverse (wereld)burgerschap thema's.

Het adviestraject beslaat gemiddeld een schooljaar. 

 

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling, Ondersteuning
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens pauzes, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Heel schooljaar
(Exacte periode in overleg met de school)
Leerkracht

Kosten

Totaalprijs: Vanaf € 9.995,- excl. btw (voor een heel schooljaar)

Over de aanbieder

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om burgerschap invulling te geven met WereldBurgerschap.