In de lessen Weerwetenschapper leren de kinderen het weer beschrijven aan de hand van een aantal opdrachten.

De leerlingen houden bijvoorbeeld gedurende de looptijd een logboek bij waarin ze het weer van die dag beschrijven. Ze leren hoe een regenboog ontstaat, wanneer wind een storm wordt en hoe het kan dat het regent. Ze doen onderzoek naar de hoeveelheid regen in een maand en berekenen het gemiddelde.

 Begrippen:

Klimaat, temperatuur, onderzoeksvragen, opzoekvragen, windkracht, regenboog, open en gesloten vraag, observeren, meteoroloog, weersvoorspelling, logboek.

Vaardigheden:
Nieuwsgierig zijn, samenwerken, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen, reflecteren, interviewen, informatief schrijven.

Duur: 
4 of 6 lessen van 60 minuten

Structuur:
Onze lessen en projecten zijn zo opgebouwd dat ze voor verschillende doeleinden en breed inzetbaar zijn. De lessen kunnen ingezet worden voor kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld een plusklas, leerlingenraad of naschoolse activiteit, maar ook voor hele klassen in het kader van de werkdrukverlaging of invulling 5e schooldag.

Prijsinformatie:
De totaal prijs voor deze lessen is afhankelijk van het aantal deelnemers en de hoeveelheid lessen (keuze uit 4 of 6 lessen). 

Neem contact met ons op om een gedetailleerde offerte te ontvangen. In overleg is maatwerk mogelijk. We vinden altijd een passende oplossing.

Een volledig overzicht van onze lessenseries en projecten kun je vinden op https://juniorcampus.nl/ons-aanbod/

Wat moet je weten

Natuur & milieu, Wetenschap & techniek
Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 42, 43

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

Junior Campus ontwikkelt lessen en concepten waarin we leerlingen op een eigentijdse manier kennismaken met Wetenschap & Technologie en onderzoekend en ontwerpend leren.