Tijdens het begeleiden van de leerlingenraad laten we de leerlingen kennismaken met 'goed burgerschap'.

De leerlingenraad is een belangrijk onderdeel van de basisschool. Het is een uitgelezen kans om de leerlingen in het klein te laten zien hoe democratie werkt. 

De leerlingen volgen eerst een paar lessen uit de serie Burgerschap. Hierin leren ze wat democratie is en wat de rol van de burger is in onze samenleving. Ze oefenen met discussi├źren, overleggen, presenteren. Ze leren omgaan met ander meningen en moeten proberen om consensus te vinden. Daarna gaan ze onderzoeken wat zij als leerlingenraad en vertegenwoordigers van de school, voor hun eigen school en buurt kunnen betekenen.

Begrippen:
Democratie, burgerschap, vaardigheden, grondwet, stemrecht, samenleving, rechten, meerderheid, respect, draagvlak, planning, consensus.

Vaardigheden:
Nieuwsgierig zijn, samenwerken, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen, reflecteren.

Duur: 
4, 6, 8 of 12 lessen van 60 minuten

Structuur:
Onze lessen en projecten zijn zo opgebouwd dat ze voor verschillende doeleinden en breed inzetbaar zijn. De lessen kunnen ingezet worden voor kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld een plusklas, leerlingenraad of naschoolse activiteit, maar ook voor hele klassen in het kader van de werkdrukverlaging of invulling 5e schooldag.

Prijsinformatie:
De prijzen van onze lessenseries en projecten zijn afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers en de lessenserie (keuze uit 4, 6, 8, 10 of 12 lessen) of projecttype.

Neem contact met ons op om een gedetailleerde offerte te ontvangen. In overleg is maatwerk mogelijk. We vinden altijd een passende oplossing.

Een volledig overzicht van onze lessenseries en projecten kun je vinden op https://juniorcampus.nl/ons-aanbod/

 

Wat moet je weten

Burgerschap & persoonlijke ontwikkeling
Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 35, 36, 37, 38, 55

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

Junior Campus ontwikkelt lessen en concepten waarin we leerlingen op een eigentijdse manier kennismaken met Wetenschap & Technologie en onderzoekend en ontwerpend leren.