De rekenbox is geschikt voor alle klassen op jouw school!

De rekenbox is af te nemen voor een periode van 8 weken. De leerlingen leren omgaan met plus-, min-, vermenigvuldiging-, en delendoor sommen. Hierbij worden verschillende sportfacetten gebruikt. Denk hierbij aan gooien, rennen, springen, tikken, etc. Tijdens de activiteiten wordt er gewerkt aan het verbeteren van verschillende SLO doelen. Alle activiteiten zijn namelijk geijkt en gekoppeld aan de SLO doelen voor het primair onderwijs.

Edu-Extra wordt altijd aangeboden door de begeleiders van 3SSport. Zo heeft de groepsleerkracht tijdens de Edu-Extra activiteiten een kleinere groep leerlingen in de klas. De groepsleerkracht heeft dus meer tijd om hen extra aandacht en uitleg te geven. Dit is werkdruk verlagend en zo creeër je meer persoonlijke aandacht voor leerlingen!

Ook is het mogelijk om Edu Extra in te zetten om de formatie op te vullen bij onder andere ziekte, zwangerschap of andere aangelegenheden. 

Een sportbegeleider komt (op nader te bepalen dagen) de activiteiten verzorgen. De rekenbox is geschikt voor groep 1 tot en met 8. De activiteiten worden op niveau gegeven zodat ze nieuwe dingen leren of bekende rekenvaardigheden gaan herkennen.

Wat moet je weten

Ondersteuning, Sport lijf & bewegen
Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: Dagdeel
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 54, 57, 58

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht

Over de aanbieder

De lessen van 3SSport zijn zo ontworpen dat ze niet alleen sportieve vaardigheden ontwikkelen, maar ook bijdragen aan de bredere educatieve doelen die door het onderwijs worden gesteld!