In de lessen Biologie leren kinderen meer over mens, plant en dier.

De leerlingen gaan aan de slag met de hersenen, de spieren, de reflexen en de ogen. Ze gaan zaadjes planten en voorspellen hoe een boon groeit. Wat is osmose en kan je een bloem een andere kleur geven? Maar ze leren ook over insecten en gaan onderzoeken hoe sprinkhanen, krekels en meelwormen in elkaar zitten door ze te ontleden.

Een nieuw onderdeel in onze biologie lessen is Biomimicry: het observeren en leren van de dieren om ons heen. Kortom, lessen boordevol activiteiten en onderzoek. In deze lessen maken de leerlingen gebruik van het Junior Campus Logboekje om alle bevindingen bij te houden.

Begrippen:
Biomimicry, nabootsen, licht, donker, bodensoorten, osmose, spieren, gewrichten, longen, insecten, ontleden.

Vaardigheden:
Experimenteren, samenwerken, voorspellen, ontwerpen, waarnemen, samenhang ontdekken, kritisch denken, vastleggen, presenteren, verklaren, vertrouwen, vragen stellen.

Duur: 
4, 6 of 8 lessen van 60 minuten

Structuur:
Onze lessen en projecten zijn zo opgebouwd dat ze voor verschillende doeleinden en breed inzetbaar zijn. De lessen kunnen ingezet worden voor kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld een plusklas, leerlingenraad of naschoolse activiteit, maar ook voor hele klassen in het kader van de werkdrukverlaging of invulling 5e schooldag.

Prijsinformatie:
De prijzen van onze lessenseries en projecten zijn afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers en de lessenserie (keuze uit 4, 6, 8, 10 of 12 lessen) of projecttype.

Neem contact met ons op om een gedetailleerde offerte te ontvangen. In overleg is maatwerk mogelijk. We vinden altijd een passende oplossing.

Een volledig overzicht van onze lessenseries en projecten kun je vinden op https://juniorcampus.nl/ons-aanbod/

Wat moet je weten

Natuur & milieu
Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tijdens schooltijd, Tijdens vakantie, Na schooltijd
In en om de school
Tijdsduur: 1,5 uur
(Exacte tijdsduur in overleg met de school)
Vakantie tot vakantie (6-8 weken)
(Exacte periode in overleg met de school)
Niet nodig
Kerndoelen: 39, 40, 41, 42, 55

Kosten

Prijsvorm: Prijs is afhankelijk van de omvang van de opdracht
Verwachte materiaalkosten: Junior Campus verzorgd alle materialen die benodigd zijn voor de lessen, de kosten hiervan variëren met het aantal kinderen en het aantal lessen en worden verder gespecificeerd in de offerte.

Over de aanbieder

Junior Campus ontwikkelt lessen en concepten waarin we leerlingen op een eigentijdse manier kennismaken met Wetenschap & Technologie en onderzoekend en ontwerpend leren.