Kinderen worden creatieve probleemoplossers

Over ons

Vanuit de didactiek van ontwerpend leren krijgen kinderen onderwijs op maat met lessen die aansluiten bij de kerndoelen. DoeDagen zijn actief, leerzaam en creatief.

Kinderen van groep 1 t/m 8 gaan in de lessen van de DoeDagen actief en hands-on aan het werk. De lessen sluiten aan op het reguliere lesprogramma, de kerndoelen, ontwerpvaardigheden en 21e eeuwse-vaardigheden. Het programma bestaat uit lessenseries rond thema's zoals burgerschap, leesplezier, techniek en ontwerpend leren. DoeDagen en Ontwerpen in de klas werken samen in het ontwikkelen van lesmateriaal.

Het programma wordt in overleg met de school op maat samengesteld; van één lessenserie voor één groep tot een combinatie van lessenseries voor meerdere groepen. 

De lessen worden gegeven door DoeDag-docenten. Dit zijn enthousiaste, maatschappelijk betrokken WO-studenten die in duo's voor de groep staan. Deze docenten hebben een cursus pedagogiek/didactiek gevolgd en zijn in het bezit van een VOG. 

DoeDagen ondersteunen basisscholen met een inhoudelijk programma en inzet van DoeDag-docenten, waardoor onderwijs wordt verrijkt, kinderen hun talenten ontplooien, leerkrachten minder werkdruk ervaren en scholen een invulling voor het lerarentekort vinden.