Kinderen worden creatieve probleemoplossers

Over ons

Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan in de lessen van de DoeDagen actief en hands-on aan het werk. Ze leren over verschillende onderwerpen en ze ontwikkelen zich tot creatieve probleemoplossers.

De lessen sluiten aan op het reguliere lesprogramma, bij de kerndoelen en bij ontwerp- en 21e eeuwse-vaardigheden. Het programma bestaat uit lessenseries rond onder meer de thema's burgerschap, leesplezier, natuur en ontwerpend leren. Het programma wordt op maat gemaakt; bijvoorbeeld één lessenserie of een combinatie van lessenseries voor één of meerdere groepen.

De lessen worden gegeven door DoeDag-docenten. Dit zijn enthousiaste, maatschappelijk betrokken studenten HBO en WO die in duo's voor de groep staan. Deze docenten hebben een cursus pedagogiek/didactiek gevolgd. 

DoeDagen ondersteunen basisscholen met een inhoudelijk programma en inzet van DoeDag-docenten, waardoor onderwijs wordt verrijkt, kinderen hun talenten ontplooien, leerkrachten minder werkdruk ervaren en scholen een oplossing voor het lerarentekort vinden.

DoeDagen en Ontwerpen in de klas werken samen in het ontwikkelen van lesmateriaal.