Wij zetten kinderen/jongeren in hun kracht!

Over ons

KiKiD ontwikkelt projecten die erop gericht zijn écht in gesprek te komen met kinderen/jongeren over voor hen belangrijke thema’s.

KiKiD gelooft dat het vergroten van weerbaarheid bij jongeren mogelijk is door een open en eerlijk gesprek met hen aan te gaan. Hierdoor worden zij zich bewuster van hun eigen kracht en de keuzes die zij kunnen maken.

Alles wordt beter als je kunt zeggen: Ik hou van mij!

KiKiD creëert met haar programma’s een sfeer waarin jongeren zich meer verbonden gaan voelen, met zichzelf en anderen. Samen kun je meer bereiken. Jongeren met jongeren, jongeren met ouders en professionals, professionals met professionals: samen!

De naam “KiKiD” staat voor Ki (of qi) = adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie + kid. Samen betekent het: kinderen in hun kracht zetten. Thema's die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: relaties en seksualiteit, sociale media en (cyber)pesten, zelfbeeld, weerbaarheid, alcohol of geld en geluk.

Projecten
We maken stoere educatieve theatervoorstellingen, trainingen en online lesmaterialen. Veel op middelbare scholen, maar de afgelopen jaren ook steeds vaker op basisscholen en mbo's hebben wij een reputatie als dé autoriteit voor en door jongeren in relatie tot thema’s die jongeren bezig houden. Met onze activiteiten bereiken we duizenden leerlingen per jaar en meer dan een miljoen jongeren via campagnes op Instagram en Snapchat.


Voor en door jongeren
Onze projecten worden gemaakt en uitgevoerd door onze jongerenexperts. Zij zijn zelf ook jong (gemiddeld 18-24 jaar) en staan qua gedrag, uiterlijk en leefwereld nog dicht bij de doelgroep. Zo voelt het voor de leerlingen alsof ze met een oudere broer of zus praten. Daarom maken ze snel connectie en ontstaat er een open gesprek. Leerlingen zeggen voor het eerst dingen tegen elkaar, ze leren iets, krijgen respect voor elkaar.


Weerbaarheid en welbevinden
Kikid komt al 15 jaar op scholen in heel Nederland. Het is onze missie om jongeren in hun kracht te zetten. Door ze te laten voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. Met onze aanpak maken we hen bewust van de enorme kracht die ze zelf hebben om gelukkig en succesvol te zijn. Het resultaat? Ze worden sterker, maken betere keuzes, voelen zich goed. Bij alles wat we doen draait het om zelfbeeld, groepsdruk, weerbaarheid en welbevinden. Thema’s waar je op weg naar volwassenheid mee te maken krijgt. En waarbij het zo belangrijk is dat je goede beslissingen neemt.


Beproefde aanpak
Onze werkwijze is onderzocht door TNO en Movisie. Daardoor staan we als erkende interventie in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut en het loket Gezond Leven van het RIVM.